Lễ mừng thôi nôi của Bin

Hôm nay cả nhà tổ chức lễ mừng thôi nôi cho Bin.

Khay đồ cho Bin chọn gồm tờ USD, vòng vàng, viết, xôi, iPhone, thước đo nhà và quyển sách.

Đầu tiên Bin bò tới và chộp lấy tờ USD trước, sau đó là iPhone, thước đo nhà, viết, sách rồi tới vòng vàng và món cuối cùng là xôi :).

Món đầu tiên Bin lấy:

[zdvideo width=”320″ height=”240″]https://luonggiatrang.files.wordpress.com/2010/07/khaydo1.pngwp-content/uploads/2010/07/MVI_0996.flv[/zdvideo]

Món cuối cùng Bin lấy.

 Trong lúc chộp các món iPhone, thước đo nhà, viết, cu cậu giữ chặt tờ dollar cho chắc ăn :), cầm tiền là chắc cú nhất.

 

This entry was posted in Family. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s