Con bạch tuộc đoán đúng hết kết quả của Đức

Con bạch tuộc đoán chính xác quá, đoán đúng tất cả kết quả của đội Đức ở World cup 2010, đến trận tối nay Đức – Tây Ban Nha nó cũng đoán đúng luôn. Quá siêu.

http://www.youtube.com/watch?v=8BATirFw3jw

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s